Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Masáže doma a online služby

Tradiční tantrické masáže

Tantra Masáže pro páry

Čtyřruční tantra masáže

Tantrická masáž pro náročné

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže pro firmy

Voňavé koupele

Luxusní prožitkové masáže

Individuální programy pro osobní rozvoj

Skupinová výuka

Tantrická masáž v profesionální praxi

Škola tantrického sexu

* ranní sleva 10% pro masáže začínající mezi 8 - 11h

** Podmínky akce naleznete v sekci Akce a slevy u konkrétní akce

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pro mě nejen životní styl, hluboká relaxace, smyslné doteky či rozvádění a sdílení energie ... Je to něco co mě naplňuje a umožňuje mi nalézt cestu k naší přirozenosti, učí nás přijímat a milovat sami sebe. Tantra je spirituální cesta, kde se spolu potkáváme a navzájem  respektujeme jeden druhého. Tantra masáže mě přitahují svými možnostmi působit nejen na povrchu těla, ale i v lidském nitru. Ráda se nechávám znova ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Venuse_detail1.jpg

Venuše

Tantra je mou přirozenou součástí. Masážím se věnuji již několik let, avšak tantrická masáž je speciální spojením hlubokého dotyku, propojením smyslů, něhy i energie s uvolněním, očistou i nabitím. Vnímání svého těla, pocitů a emocí, které nás vedou k většímu pochopení sebe sama. Doteky a blízkost s druhým člověkem jsou mou přirozeností a úcta a láska k druhým posláním. Tento pocit vkládám do prožitku tantrické masáže. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Přitahují mě mystickou silou. Občas mě překvapí, občas dojme a občas nabije natolik, že mám chuť měnit svět. Tantrické masáže mi ukázaly cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a příležitostí opouštět staré vzorce. Je pro mě dobrodružstvím s duší druhého, projevem přijetí; je pro mě učením o ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi zpřístupnila mapu vnitřního vesmíru, uvolnila tělo i duši ze zajetí mysli a do spirituality vnesla strukturu. Je pro mě stezkou sebepoznání, citu a integrace celé bytosti. Tantrickou masáž vnímám jako rituál života, smyslnosti a zasvěcení do hlubin extatického prožitku. Je osudovým setkáním se sebou samým, návratem k vlastnímu jádru. Je nespoutaným tancem života, v rytmu tlukotu srdce. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Bea_detail_1.jpg

Bea

Praxe jógy probudila mou chuť ponořit se do vlastního nitra, vnímat své tělo a naslouchat jeho potřebám. Naučila mě vědomě si užívat život s tím, co přináší a vytvářet si vlastní realitu, kde je radost žít. Tantru vnímám jako další krok k osobnímu rozvoji, možnost transformovat mé chápání sexuality a vnímat ji jako přirozenou součást bytí. Ve svém životě se chci nadále rozvíjet tímto směrem, protože na sobě pociťuji benefity, ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Johanka_detail_1.jpg

Johanka

Moje první tantrická masáž mě změnila, byla to ta nejkrásnější masáž, která mnou prostoupila po všech stránkách a já jsem se rozhodla se ji učit a předávat tento nádherný zážitek dál. Tantrická masáž mě naprosto pohltila a dala mi smysl. Je pro mě nádherný a smyslný způsob odpočinku, jak pro tělo i duši. Tantrická masáž rozpohybuje energetické toky v těle, odstraňuje nahromaděný stres a napětí a poskytne tolik potřebný příval ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Daniela_detail_1.jpg

Daniela

Ráda zkoumám vše, co se v nás skrývá a naplňuje mě práce s energií, vědomím, emocemi a sexualitou. Proto mě má životní cesta přivedla k tantře, která mě okamžitě uchvátila. Cesta to byla velice přirozená, řekla bych, že si mě tato krásná filosofie vlastně sama přivolala. Naše společná cesta je zatím plná objevování a nových zážitků. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Isra_detail_1.jpg

Isra

Jako každá filosofie i Tantra v sobě skrývá pro každého jiný význam. Mně přináší blízkost a všímavost, která mi chyběla. Něhu, souznění a porozumění, které v běžném životě nevnímáme tak intenzivně. Tantra je o přijetí nejen ostatních, ale i sebe sama. Na ostatní se často díváme neutrálně, dokonce spíše pozitivně, avšak sami sebe často vnímáme v tom nejhorším světle. Viníme za své nedostatky a chyby, které nám připadají často ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Tereza2_detail_1.jpg

Tereza

Tantrické masáže mi přinášejí pocit naplnění. Jsou pro mě spojením užitečného s příjemným. Jsou zdrojem posvátného a uctivého setkání duší, nalezením sebe sama, uměním plně prožít přítomný okamžik a nechat věci plynout. Umožňují nám být sami sebou a pocítit úplnou blízkost a pochopení. Pomáhají nám porozumět vlastnímu tělu a ponořit se do jeho hlubin, kde se skrývají nepředstavitelné zkušenosti a krásy. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Aneta_detail_1.jpg

Aneta

Tantra pro mě je dlouhodobé volání odněkud z hloubky mé duše. Tantrická cesta si mě zavolala a já se rozhodla říct ANO. Pro tantrické masáže jsem se rozhodla, protože se ráda vědomě dotýkám, naslouchám lidským příběhům, je to pro mě cesta vlastního sebepoznání a poznání druhého člověka. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Angelika_detail_1.jpg

Angelika

Miluju, když můžu ostatním zprostředkovat něco nového, nebo jim pomoci s určitým tématem, které dlouhodobě či aktuálně řeší. S oblibou se setkávám s řešením těch nejtěžších problémů. Baví mě být nástrojem naplnění jejich očekávání, nadšení, případně zasloužené relaxace a odpočinku. Odjakživa mě bavilo být tu pro ty druhé a tantra je toho perfektní ukázkou, kdy já mohu být dávající a můj protějšek přijímající. Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Ne­za­hr­nu­je in­tim­ní masáž.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, při které za­ži­je­te pro­bou­ze­ní ži­vo­to­dár­né ener­gie a pří­jem­ně re­la­xu­je­te své tělo i svou mysl.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z umění tan­t­ric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů a vy­bra­ných tech­nik.

Luxusní masáž pretty woman

Tantrická masáž Zrození venuše

Pře­krás­ná tan­t­ra masáž pro ženy, které se chtě­jí cítit jako sku­teč­né Bo­hy­ně. Za­hr­nu­je kou­pel, pe­e­ling a masáž hor­ký­mi mušle­mi.

Tantrická masáž Zrození venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­t­ra masáž mů­že­te sdí­let i se svým part­ne­rem. Umoc­ňuje se tím se­xu­ál­ní ener­gie i vzá­jem­ná dů­vě­ra při­jí­ma­jí­cích.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie více-ruční tan­t­ric­ké ma­sá­že a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­te­ků.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pro­sta­ta často bývá na­zý­vá­na muž­ský G-bod a její masáž při­ná­ší hlu­bo­ké a in­ten­ziv­ní pro­žit­ky, které jsou pro vět­ši­nu mužů zatím ne­zná­mé.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­deč­ku a anál­ní­ho ot­vo­ru pro­bou­zí ener­gii první čakry, uvolňuje pánev a při­ná­ší po­ci­ty vnitř­ní­ho na­pl­ně­ní.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí pře­de­vším va­ši­mi po­ci­ty. Za­žij­te ji jako něžné po­hla­ze­ní či jako in­ten­ziv­ní masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem.

Tantra masáž pro gaye

Tantrická masáž pro mladé

Za­ži­je­te při ní uvolňující, vzru­šu­jí­cí i ob­jev­né do­te­ky, které vám ote­vřou dveře k tan­t­ric­kým zku­še­nos­tem a in­ti­mi­tě, pro­bu­dí vaši fan­ta­zii a chuť ex­pe­ri­men­to­vat.

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2023, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!